Pomiary termowizyjne

Wykonujemy pomiary termowizyjne instalacji elektrycznych i budynkowych. Wykonane badania termowizyjne są podstawą dla raportów wskazujących miejsca bądź instalacje działające nieprawidłowo. 

Badania termowizyjne prowadzimy w czasie normalnej pracy budynków, przy pełnym obciążeniu, co daje gwarancję wykrycia każdej usterki, która może spowodować uszkodzenie, pożar, a także stwarzać realne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Usługi termowizyjne

Wykonujemy badania i pomiary m.in.:

Instalacje badamy za pomocą profesjonalnej kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem analitycznym.

Usługi są wyceniane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od typu i miejsca pomiaru, czasu jego wykonania oraz lokalizacji.

Napisz do nas