Realizacje

Zakłady POLKOLOR i TEWA

 • realizacje instalacji elektroenergetycznych jako spółka A.Amrozy J.Kanabus

SBM SZTUKA-NAŁĘCZOWSKA, DZIKA

 • kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych sieciowych SN i NN oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych

POLKOMTEL Sp. z o.o. (PLUS GSM)

 • modernizacja rozdzielnic głównych typu MNS w budynku Centrali
 • sprawowanie funkcji głównego energetyka i prowadzenie eksploatacji budynku Centrali
 • wymiana transformatorów w PZO w Centrali
 • wykonanie instalacji zasilania szafy krosowniczej i przepustnic dla instalacji klimatyzacji obiektu PLAZA 2000
 • projekt rozdzielnicy klimatyzacji PB
 • modernizacja oraz rozbudowa instalacji elektrycznych urządzeń klimatyzacji obiektu PLAZA 2000

BPH S.A.

 • prowadzenie eksploatacji energetycznej 27 obiektów banku
 • wykonanie i realizacja automatyki bezpiecznego zasilania Centrali banku zgodnie z procedurą awaryjną, budynek ul. Towarowa w Warszawie
 • eksploatacja elektroenergetyczna dwóch budynków Centrali banku
 • modernizacja układu zasilania energetycznego - wymiana rozdzielnic głównych i dystrybucyjnych - budynku Centrali banku
 • wymiana instalacji elektrycznej zasilania dźwigów osobowych oraz instalacji oświetleniowej budynku Centrali banku
 • projekt i wykonanie rezerwowego zasilania z agregatu prądotwórczego
 • projekt i wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej w oddziale banku w Warszawie
 • projekt i wykonanie instalacji elektrycznej serwerowni w Centrali banku
 • projekt i wykonanie instalacji wydzielonego zasilania gwarantowanego i podstawowego dla systemu Profile
 • modernizacja instalacji elektrycznej pomieszczeń skarbcowych w oddziałach banku
 • instalacja elektryczna zasilania klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Centrali banku
 • projekt i wykonanie oświetlenia elewacji Centrali banku
 • projekt i wykonanie instalacji oświetlenia, instalacji elektrycznych zasilania gwarantowanego i podstawowego w obiekcie Wiśniowy Biznes Park
 • projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie AKTYN CENTER Warszawa
 • eksploatacja elektroenergetyczna obiektu WESTERN UNION
 • projekt i wykonanie instalacji elektrycznej filii oddziału banku

Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych; pomiary ochronne instalacji elektrycznych

Salon Firmowy Plus w Warszawie ul. Chmielna 19

 • okresowe przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznych

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

 • prowadzenie eksploatacji elektroenergetycznej i konserwacji wentylacji budynków przy ul. Miecznikowej; inwentaryzacja i realizacja rozdzielnic zasilania komputerowego

Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha

 • konserwacja instalacji elektrycznych

Instytut Tele- i Radiotechniki w Warszawie

 • wymiana wyłącznika głównego w rozdzielni głównej nn; pomiary instalacji elektrycznej; modernizacja rozdzielni głównej

Jednostka Wojskowa ul. 29 Listopada w Warszawie

 • pomiary izolacji warsztatowych urządzeń elektrycznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

 • pomiary instalacji elektrycznej wraz z usunięciem uszkodzeń w instalacji

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

 • prace naprawcze przy automatyce budynku

Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie

 • wymiana uszkodzonych elementów systemów wentylacji i oddymiania sterowanych układem automatyki budynkowej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • projekt i realizacja modernizacji układu samoczynnego zasilania rezerwy energii elektrycznej oraz rozliczeniowego układu pomiarowego

MPW Med. instruments

 • modernizacja instalacji odgromowej w zespole budynków należących do Zamawiającego; modernizacja rozdzielnic

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Łubna

 • pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

CONCO EAST Sp. z o.o.

 • pomiary ochronne instalacji elektrycznej; montaż wyłączników awaryjnych do agregatów; montaż oświetlenia

Polkomtel Sp. z o.o.

 • demontaż dwóch kontenerów z agregatami prądotwórczymi znajdujących się na dachu obiektu

Urząd Statystyczny Oddziały Ciechanów i Siedlce

 • badania ochronne instalacji przeciwporażeniowej

Polkomtel Sp. z o.o.

 • wykonanie monitoringu jednostek klimatyzacyjnych w systemie BMS

Centrala banku BPH S.A. w Warszawie

 • audyt elektroenergetyczny wydzielonych powierzchni obiektu

Dekra Certification Oddział w Warszawie

 • badanie natężenia oświetlenia stanowiskowego

Bank BPH S.A.

 • sporządzenie ekspertyzy dotyczącej przyłącza energetycznego

Novi-Tech Professional

 • wykonanie pomiarów termowizyjnych rozdzielnicy

Stulz Polska Sp. z o.o.

 • wykonanie monitorowania parametrów urządzeń przy wykorzystaniu protokołu Modbus; wykonanie systemu detekcji wycieków dla urządzeń typu InRow (BMS SymmetrE); modernizacja systemów automatyki Honeywell

Emerson Network Power

 • przebudowa systemu automatyki monitorowania pracy szaf klimatyzacyjnych

Polkomtel Sp. z o.o.

 • wykonanie pomiarów termowizyjnych instalacji

BPH S.A. Centrala Towarowa

 • wykonanie analizy energetycznej budynku

Hubertus Pro Hunting

 • pomiary ochronne instalacji elektrycznej

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

 • projekt zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego

Polkomtel Sp. z o.o.

 • modernizacja systemu BMS

Kancelaria Sejmu

 • przegląd systemu detekcji wody

Pałac Kultury i Nauki

 • wykonanie zasilania dla urządzeń klimatyzacyjnych Sali Marmurowej

Polkomtel Sp. z o.o.

 • wykonanie przebudowy systemu zasilania awaryjnego na potrzeby technologiczne, dostosowanie systemu elektroenergetycznego obiektu do przyłączenia nowego węzła agregatów prądotwórczych
 • wykonanie projektu wykonawczego
 • wykonanie prac budowlanych
 • montaż i uruchomienie agregatów
 • wykonanie instalacji paliwowej i odprowadzania spalin do kominów
 • wykonanie, dostawa i montaż rozdzielnic
 • wykonanie linii zasilających z konstrukcjami wsporczymi i podwieszeniami
 • wykonanie instalacji elektrycznych wygrodzenia
 • wykonanie układów nadzoru agregatów prądotwórczych
 • wykonanie instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych i uziemień
 • usunięcie kolizji instalacyjnych
 • wykonanie prób, testów i pomiarów
 • odłączenie istniejących agregatów i rozdzielnic

Polkomtel Sp. z o.o.

 • pomiary termowizyjne w pomieszczeniach serwerowni

Polkomtel Sp. z o.o.

 • aktualizacja systemu automatyki do systemu SymmetrE Honeywell

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park

 • pomiary instalacji elektrycznej

NCR Polska Sp. z o.o.

 • wykonanie automatyki w obiekcie należącym do Polkomtel S.A. wraz z wizualizacją w systemie EBI
 • wykonanie systemu detekcji wody
 • wykonanie systemu detekcji freonu
 • montaż czujników temperatury i wilgotności
 • wykonanie szaf automatyki
 • wykonanie oprogramowania sterownika
 • wykonanie okablowania monitorowanych sygnałów
 • wizualizacja i odzwierciedlenie punktów automatyki w systemie EBI

Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 24

 • wykonanie systemu automatyki wentylacji w budynku mieszkalno-biurowym

Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127

 • pomiary instalacji elektrycznych

BUD-GAZ

 • pomiary instalacji elektrycznych

Polkomtel Sp. z o.o.

 • wykonanie układu detekcji wodoru i sterowania instalacji wentylacji awaryjnej i kompensacyjnej; rozbudowa automatyki klimatyzacji precyzyjnej

Reckitt Benckiser Production Polska

 • pomiary instalacji elektrycznych

Zakład Produkcyjny Piekarnie - Nowakowski Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki

I etap:

 • projekt rozbudowy systemu wewnętrznego
 • projekt linii kablowych SN

II etap:

 • zapewnienie pracy agregatów prądotwórczych w ramach podtrzymania pracy układu bez przerw
 • przebudowa rozdzielnicy SN 15 kV
 • wyposażenie stacji PZO 15 kV
 • wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia
 • wykonanie instalacji uziemiającej
 • wykonanie połączeń kablowych SN 15 kV
 • dostawa i instalacja transformatora
 • dostawa i montaż szynoprzewodu

Comfort Clima

 • automatyka pomp ciepła Daikin

CRS Bielany

 • wymiana sterowników automatyki Honeywell

BASF Polska

 • pomiary instalacji elektrycznych

Napisz do nas