Systemy sygnalizacji pożarowej

Nasza oferta obejmuje systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), których zadaniem jest wczesne wykrywanie pożaru i alarmowanie odpowiednich służb oraz użytkowników przebywających w zagrożonym obiekcie. Jest to kluczowe rozwiązanie stanowiące o stopniu bezpieczeństwa użytkowania budynków. Systemy sygnalizacji pożarowej są ściśle powiązane z działaniami innych instalacji budynkowych stanowiąc jednocześnie ich integralną część.

Bazując na naszej wiedzy potwierdzonej zdobytymi uprawnieniami i certyfikatami, a także na doświadczeniu w wieloletniej konserwacji technicznej budynków, proponujemy Państwu w ramach systemów sygnalizacji pożarowej:

W naszej ofercie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) wykorzystujemy w większości rozwiązania firm:

Wymagania odnośnie zarówno dokumentacji projektowej jak i samego zastosowania systemów sygnalizacji pożarowej regulują odpowiednie przepisy, do których stosujemy się.

Napisz do nas