Poprawa zasilania obiektu należącego do Uniwersytetu Warszawskiego

Przeprowadzone przez nas prace miały na celu poprawę niezawodności zasilania obiektu. Zrealizowano przyłączenie do rozdzielnicy głównej budynku oraz agregatu prądotwórczego o mocy 2500 kVA.  Rozdzielnicę główną RGnn doposażono w dwa wyłączniki w celu zasilania sekcji odbiorów rezerwowanych agregatem prądotwórczym oraz dokonano niezbędnych przepięć obwodów odbiorczych. System monitorowania rozdzielnicy wykonano w oparciu o rozwiązania firmy Trend Controls.

 

Napisz do nas