Wykonanie systemu zarządzania budynkiem BMS

Wykonaliśmy otwarty i skalowalny system zarządzania budynkiem BMS wraz z monitoringiem wybranych parametrów technicznych. Obejmowały one m.in. rozdzielni głównej RGnn, układy SZR, węzła UPS, agregatu prądotwórczego oraz niektórych parametrów elektroenergetycznych. System monitoringu oparliśmy na rozwiązaniach firmy Distech Controls. Prace te były częścią projektu modernizacji budynku w zakresie wykonania układu kompensacji mocy biernej i układu SZR węzła UPS.

Napisz do nas